Monday, November 8, 2010

Celebrating the first Ten days and nights of Dhul-Hijjah (Hajj Season)

Bismillahhirrahmanirrahim . Allahumma solli 'ala Muhammad..
 Celebrating the first Ten days and nights of Dhul-Hijjah (Hajj Season)
Kebanyakan muslim telah sedia maklum tentang kelebihan yang tersedia pada malam Ramadan, terutama pada sepuluh malam terakhir. Namun, tidak semua orang tahu bahawa sepuluh hari pertama bulan terakhir dari bulan Islam, Dzul Hijjah, juga dipenuhi dengan kelebihan yang sama.

 Allah telah memberikan banyak peluang kepada muslim pada sepanjang tahun untuk mereka memperbaharui iman mereka dan untuk mendorong mereka ke arah kebaikan dengan menentukan hari-hari yang istimewa. Jadi, kita masih mempunyai kesempatan dan kita tidak harus membiarkan peluang ini hilang begitu saja seperti sebelum ini.

 Allah berfirman dalam al-Quran dalam Surah Al-Fajr (terjemahan):

 "Demi fajar, dan malam yang sepuluh, " [Al-Fajr 89:1-2].

 Kebanyakan ulama' bersetuju bahawa sepuluh malam ini merujuk kepada sepuluh malam pertama Zulhijah. Ibnu Kathir juga telah membenarkan pendapat ini dengan menyatakan: "Ini adalah pendapat yang benar." [Tafsir Ibnu Katsir, 8 / 413]

 Ibnu 'Abbas melaporkan bahawa Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) berkata,

 "Tiada amalan baik yang dilakukan pada hari-hari lain yang lebih unggul dari amalan-amalan yang dilakukan pada bulan zulhijjah."

 Di antara amalan yang digalakkan pada sepuluh hari ini adalah berpuasa sunat, menawarkan korban binatang (biri-biri, kambing, dll), bertaubat dengan ikhlas, membaca Quran, melakukan solat malam dan akhirnya menunaikan solat `eid pada hari ke-sepuluh Dzul Hijjah .

 Hafsah melaporkan, "Ada lima perkara yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasul (s.a.w.): puasa hari 'Asyura, puasa yang 10 [iaitu pada hari pertama Zulhijah], puasa 3 hari pada setiap bulan dan solat dua rak'aat sebelum solat subuh ". [diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i].

 Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah (s.a.w) berkata, "Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk anda beribadah padanya berbanding sepuluh hari Dhul Hijjah. Berpuasa pada mana-mana hari sepanjang waktu itu adalah sama dengan puasa satu tahun, dan melakukan solat Tahajjud (solat malam) pada mana-mana malam sepanjang tempoh itu adalah seperti melaksanakan solat malam pada malam al-qadr."[diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi].

 Nabi (s.a.w) memerintahkan kita untuk mengucapkan banyak Tasbeeh ("Subhan-Allah"), tahmid ("Al-hamdu Lillaah") dan takbir ("Allaahu Akbar") selama waktu ini. 'Abdullah bin' Umar (radhiallahu 'anhuma) melaporkan bahawa Nabi (s.a.w) berkata: "Tidak ada hari yang lebih agung pada pandangan Allah dan tiada amalan-amalan yang lebih dicintaiNya berbanding sepuluh hari ini , jadi pada waktu ini banyakkanlah bertahleel ("La ilaaha ill-Allah"), takbir dan tahmid ". (HR Ahmad, 7 / 224; Ahmad Shaakir menyatakan bahawa itu adalah sahih).

Jadi, sebagai seorang muslim kita harus menyambut hari ke-sepuluh Dzul Hijjah dengan semangat dan kesungguhan yang sama seperti kami menyambut sepuluh hari terakhir bulan Ramadan atau hari-hari besar yang lain. Marilah kita berusaha semampu mungkin.

No comments: